Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Hi Sinh Tất Cả Vì Em - Châu Khải Phong

Thích bài viết :
Hi Sinh Tất Cả Vì Em - Châu Khải Phong

Châu Khải Phong là một nhân tố khá mới trong chương trình Pops Awards 2014

Hi Sinh Tất Cả Vì Em - Châu Khải Phong


Chuyên mục: ,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét